Экологиялык журналистикасы

«Интерньюс» журналистика боюнча тренингдерди, коомдук уюмдардын жана ММКлардын өкүлдөрү үчүн тематикалык жактан биргелешкен семинарларды, ошондой эле экология темасы боюнча контент даярдоого кичи граннтарды камтыган дараметти жогорулатуу боюнча атайын программа иштеп чыкты.

 

Айлана-чөйрөнү коргоо маселелери боюнча акыркы мыкты басылмалардын мисалдарын бул жерден тапса болот.