Инновациялык коррупцияга каршы онлайн-платформа

Онлайн-платформа коррупциялык көрүнүш жана адам укуктарын бузуу учурлары жөнүндө маалымат менен алмашууга жана жарандардын онлайн-кайрылууларын талдоого мүмкүндүк берет. Коррупцияга каршы платформа «Клооп медиа» Коомдук фонду тарабынан иштелип чыгып, http://kloop.kg/akp/ дарегинде жайгашкан.