КР Интерньюс өкүлчүлүгүнүн директору
Директор представительства Интерньюс в КР
Жергиликтүү программалоо боюнча адис
Региональный программный специалист
Валентина Галич
Грант-менеджер
Техникалык директор
Технический директор
Долбоордун директору
Директор проекта
Борбор Азия боюнча аймактык каржы директор
Региональный финансовый директор по Центральной Азии
Элеонора Акматова
Офис-менеджер
Медиа кеңешчи
Медиаконсультант
ЭКОдолбоордун өз ара аракеттешүүсү боюнча аймактык менеджер
Региональный менеджер по взаимодействию ЭКОпроекта