Контент боюнча менежери
Веб-контент менеджер
Долбоордун өз ара аракеттешүүсү боюнча аймактык менеджер
Региональный менеджер по взаимодействию
Чойбалсан уулу Рысбек, Программалык жардамчы
Программный ассистент