«Мейкин Азия онлайн»

«Мейкин Азия онлайн» — бул Борбордук Азиядагы окуяларга жана көрүнүштөргө арналган билим берүүчү аналитикалык интернет долбоор. Биз аймактын ар бир өлкөсүнө уникалдуу процесстер жөнүндө айтып беребиз, бирок ошол эле учурда калгандар үчүн кызыктуу болгон Казакстан, Кыргызстан, Тажикстандагы көрүнүштөрдү жана окуядарды салыштырабыз; бул же тигил мамлекетте жаралган тенденциялар жана кийин кошуна республикаларга тийгизе турган таасири жөнүндө айтабыз.

«Мейкин Азия онлайн» — Борбордук Азиядагы Интерньюстун өкүлчүлүгүнүн долбоору. Долбоор үчүн материалдар Казакстан, Кыргызстан, Тажикстандагы продюсерлер жана бардык үч өлкөдөгү өнөктөштөр тарабынан даярдалат.