Экология тематикасына контент өндүрүү

ЛИВЕНЬ. Living Asia долбоорунун максаты — бул экология темасына аудиториянын талабы бар экенин көрсөтүү. Жөн гана алар жөнүндө кызыктуу айтып берүү зарыл. Ал нерсеге журналисттер дагы, экологдор дагы үйрөнүшү керек.

«Ливень» сайтынан сиз:

окуяларды окуйсуз http://livingasia.online/category/stories/

биздин базалардагы маалыматты изилдейсиз http://livingasia.online/la_data/