Колдонмолор

Журналисттер, редакторлор, медиа жетекчилер, изилдөөчүлөр жана эксперттер өз ишинде бул бөлүмдүн материалдарын колдоно алышат.

Бөлүм эң жаңы кесипкөй материалдары менен толтурулуп турат. Ал жерде медиа секторундагы эксперттер жана практиктер медиа жетекчилик, журналистик иликтөөлөр, санариптик маалымат, ошондой эле журналистиканын ар түрдүү жанрлар тармагындагы суроолор боюнча өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүшөт.

Facebook социалдык тармагындагы журналисттер үчүн коопсуздук боюнча колдонмо

Европалык журналистика борбору(EJC) Facebook Journalism Project менен бирге бул жумада интернет тармагында иштеген журналисттер үчүн Facebook Safety for Journalists коопсуздук боюнча колдонмону жарыялашты. Баарына маалым Facebook маалыматтарды табуу, жаңылыктарды...

Кененирээк
Датасы: 30 июня 17