Медиа жана жарандык коом уюмдарынын кесиптик тармагы

 

Тармакты уюштуруунун максаты жарандык журналистиканы өнүктүрүүгө, медиа жана БӨУ өкүлдөрүнүн кызматташтыгын бекемдөөгө, мыйзам үстөмдүгүнүн принциптерин илгерилетүү максатында журналисттик иликтөө жанрын өнүктүрүүгө шарттарды түзүү болуп саналат.