Мыйзам чыгаруу

Бул бөлүмдө Кыргыз Республикасындагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишмердүүдүлүгүн жөнгө салуу мыйзамдар, мыйзам алдындагы актылар жана документтер камтылган. Бөлүм ар дайым кошумчаланып турат жана медиа, сөз эркиндиги тармагындагы учурдагы тартипти жана мыйзам чыгаруу демилгелерди чагылдырат.

Дрон журналистика. Журналисттер учун практикалык кеңештери.

Азыркы убакытта журналисттер, кабарчылар жана иликтөөчүлөр да алардын макалдарында иллюстрация максатында дрон колдонуп жатышат. Дронду өзүнүлөрүнүн ишкердегенде колдонуу журналистердин милдетин жана укугун жөнүндө бул актуалдуу суроо. Согушту жана тынчтыкты...

Кененирээк
Датасы: 11 октября 17

КТРК жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча адистер иштешти

Кыргызстандагы Интерньюс өкүлчүлүгү “Коомдук телерадиоберүү корпорациясы” жөнүндөгү мыйзамга оңдоо киргизүү үстүндө жигердүү иш алып барууда.     2014-жылы “Коомдук берүүнү колдоо”долбоорунун чегинде өлкөбүздүн коомдук биринчи телеканалынын мыйзамдуу түрдө саясий, финансы жана редакциялык көз карандысыздыгын камсыздоо...

Кененирээк
Датасы: 9 июня 17

Гражданский кодекс Кыргызской Республики. Часть первая

Закон КР О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики

Закон КР О гарантиях и свободе доступа к информации

Закон КР О государственной регистрации юридических лиц, филиалов…

Закон КР О доступе к информации, находящейся в ведении государственных…

Закон КР О защите государственных секретов Кыргызской Республики

Закон КР О защите профессиональной деятельности журналиста

Закон КР О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике

Закон КР О порядке рассмотрения обращений граждан

Закон КР О противодействии экстремистской деятельности

Закон КР О рекламе

Закон КР О телевидении и радиовещании

Закон КР Об авторском праве и смежных правах

Закон КР Об основах административной деятельности и административных процедурах

Закон РК О средствах массовой информации

Законодательство о частной жизни

Конституция Кыргызской Республики

Положение о Координационном совете по вопросам защиты государственных секретов

Положение о порядке аккредитации СМИ, участвующих в предвыборной агитации…

Положение о порядке отнесения аудиовизуальных произведений к категории…

Положение о порядке регистрации средств массовой информации в РК

Положение об аккредитации корреспондентов СМИ иностранных…

Положение об участии и аккредитации средств массовой информации при проведении выборов…

Постановление Пленума Верховного суда КР от 13 февраля 2015 года № 4

Постановление Правительства КР от 7 июля 1995 года N 267 9

Постановление Правительства КР от 17 февраля 2014 года № 99

Правила аккредитации журналистов средств массовой информации в Аппарате Правительства КР

РАЗДЕЛ V Интеллектуальная собственность