Европалык демократия фонду жыл бою гранттык(каражаттык) колдоону көрсөткөнү даяр

Европалык демократия фонду (ЕФД) ийкемдүү форматта иштегендигинен туруктуу тартиптеги колдоону сураган билдирүүлөргө көңүл бурат. Убакыт боюнча эч кандай чектөөлөр жок. Уюм сунуштарды ар убакытта кароого даяр.

Фонд өзүнүн максатын демократияны жайылтууну тандаган жана плюралисттик көп партиялуулук үчүн чыгып сүйлөгөн уюмдарга, кыймылдарга, жана коомдун жеке активисттерине колдоону көрсөткөнү даяр. Алардын чоңдугу жана юридикалык статусу эсепке алынбайт.

Гранттын орто суммасы 10 миң евродон 150 миң еврого чейин, бирок 200 миң еврого чейин жетип калышы мүмкүн.

Билдирүүнү карап чыгуу мөөнөтү – 10-12 жума.

ЕФД’да приоритеттери жок. Катышуучулар адам укугунда, билим, маалымат каражаттарында, социалдык жана экологиялык жактарда демилгесин көрсөтүшсө болот. Эң башкы шарт – долбоор өткөндө башка донор тарабынан колдоону көрбөгөн болушу керек.

Билдирүүлөрдү Өкмөттүк эмес уюмдар, ЖМК(Жалпыга Маалымдоо Каражаттары), жеке адамдар, коммерциялык компаниялар дагы жиберишсе болот (эң башкысы – долбоордун максаты пайда табуу болбошу керек).

Билдирүүнү ЕФД сайтында орус тилинде бул шилтеме боюнча жиберсеңиз болот.

Жиберилген билдирүү толук эмес. Эгер ЕФД’га сунушуңуз жаккан болсо, анда анын кызматчылары сиз менен байланышып билдирүүңуздү толуктаганы жардам беришет.

Бөлүшүү