Глубоко скорбим и выражаем соболезнование родным Таиржана Турсуналиева

13 июня 14

13 июня 2014 года на 53 году жизни скоропостижно скончался Таиржан Бакиевич Турсуналиев, бессменный технический менеджер представительства Интерньюс Нетуорк в Кыргызской Республике по южному региону. Вклад Таиржана Бакиевича в развитие журналистики Кыргызской Республики невозможно переоценить. Он воспитал не одно поколение талантливых журналистов, видеоператоров и работников радио.

Коллектив Интерньюс Нетуорк выражает глубокое соболезнование родным и близким Таира Турсуналиева.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

___________________________________________________________________________________________________________
2014-жылдын 13-июнунда 53 жаш курагында Таиржан Бакиевич Турсуналиев күтүүсүздөн көз жумду, ал Интерньюс Нетуорктун Кыргыз Республикасындагы Өкүлчүлүгүнүн түштүк аймактагы туруктуу техникалык менеджери болуп келген. Таиржан Бакиевичтин Кыргыз Республикасынын журналистикасына кошкон салымы өзгөчө баалуу. Ал таланттуу журналисттердин, видеооператорлордун жана радио кызматкерлеринин бир нече муунун тарбиялаган.
Интерньюс Нетуорктун жамааты Таир Турсуналиевдин туугандары жана жакындары менен күйүтүн тең бөлүшөт.
Анын жаркын элеси дайыма биздин жүрөгүбүздө болот.
___________________________________________________________________________________________________________

On June 13, 2014 at the age of 53 Tairzhan Bakiyevich Tursunaliev, the permanent Technical Manager in the Southern region of the Representative Office of Internews Network in the Kyrgyz Republic suddenly passed away. Tairzhan Bakiyevich’s contribution to development of journalism of the Kyrgyz Republic can’t be overestimated. He brought up more than one generation of talented journalists, cameramen and radio workers.

Internews Network staff expresses deep condolences to the family and close people of Tair Tursulaniev.

The loving memory of him will remain in our hearts forever.

 

Residency for Regional Correspondents 1011465_686123271403996_2023990795_n

IMG_4296 1 10428005_672446586165808_8600972469290339842_n 255275_494408437242148_1616446617_n

 

 

 

Поделиться