Гарварддагы журналисттер үчүн стипендия

Видеографика менен иштеген журналисттер жана сүрөтчүлөр, кинотасмалардын сүрөтчү-коюучулары, үн жана жаңы медия дизайнерлери бул стипендияны Бостондогу(АКШ) Рэдклиффтин перспективдүү изилдөөлөр Институтунан(Radcliffe IAS) бир же эки семестр узактыгына алганы үчүн билдирүүлөрдү жиберишсе болот.

Бул стипендиялык программа катышуучуларына ар кандай кесиптерге, билим жана искусство тармагына, жана кошумча журналистикага тиешелүү кең чөйрөдө иштешет.

Стипендиянын суммасы – долбоорду өткөрүү үчүн кошумча төлөмдөр менен бир жылына 77 500 АКШ долларына чейин жетет.

Программанын мөөнөтү – аяк оона айы(сентябрь), 2018 жыл – бугу айы(май), 2019 жыл

Стипендиаттар үчүн коомдун жашоосунда толук катышуу үчүн программанын бүт убакытында офисти, студияны жана китепкананы жана Гарвард университетинин башка ресурстарын колдонууга мүмкүнчүлүк берилет. Балдары бар катышуучуларга үйбүлөсү менен Бостонго көчүү үчүн программа колдоосун көрсөтөт.

Тандап алуунун шарттары

Тандап алуунун процесси эки этаптан турат. Билдирүүлөрдү кароосунда сунушталган долбоорунун сапаты жана анын маанисин, кошумча дагы арыз ээсинин жетишкендиктери жана жөндөмү эске алынат.

Журналисттер, программага катышууну каалагандар эң азында беш жылдык кесипкөй тажрыйбасы болушу керек жана англис тилинде такалбай сүйлөшү шарт.

Билдирүүлөр 2017 жылдын, аяк оона айынын 14нө чейин кабыл алынат.

Толук маалыматты бул шилтеме боюнча көрсөңүздөр болот.

Бөлүшүү