Аймактык каржы жана кызмат директор

Региональный директор по финансовым и административным вопросам
 

2014-жылдын октябрь айынан тартып Кыргызстандагы Интерньюс өкүлчүлүгүндө иштейт. Буга чейин административдик каржы иштери боюнча директору болгон.

Эл аралык уюмдарда жана жеке каржы түзүмдөрүндө да чоң иш тажрыйбалуу. Азыркы учурда, анын карамагында долбоорлордун жана программалардын ар тараптуу каржылык колдоосун ишке ашыруу, АКШнын Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги жана Интерньюс тарабынан кабыл алынган эрежелер жана жол-жоболордун сакталышын камсыз кылуу.

Жоопкерчиликке КР Интерньюс тармагын ошондой эле, акча жана каржы документтерин уюмдун талаптарына ылайык башкаруу кирет.

 2010-жылга чейин, көп жылдан бери өлкөнүн банк секторунда иштеген.

Бөлүшүү