Аймактык журналистика

Кыргыз Республикасындагы Интерньюстун «Медиа-К» долбоору аймактык журналистиканын өнүгүүсүнө, жергиликтүү журналисттердин тилектештигин бекемдөө үчүн иш-чараларды өткөрүүгө жана алардын кесиптик жактан өсүүсүнө…

2023-жылы Кыргызстандагы Интерньюстун «Медиа-К» долбоору аймактык журналистиканын өнүгүүсүнө колдоо көрсөтүүнү улантып, аймактарда жергиликтүү журналисттердин тилектештигин жана кесипкөйлүгүн өстүрүү боюнча иш…