Mediа Toptoo индустриалдык форуму

4 жана 5-кулжада Кыргызстандын жана башка тогуз өлкөнүн алдынкы спикерлери медиатармактын өнүгүүсүүнүн олуттуу тренддерин талкуулашты. Алардын ичинде: дезинформацияны аныктоонун…