Изилдөөлөр 

«Интерньюс» медиа-бизнестин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын институттук өнүктүрүүсү ажырагыс бөлүгү болгон массалык байланыш каражаттар тармагындагы объективдүү маалымат боюнча суроолорго көп көңүлүн бурат. Медиа рыноктун оюнчуларынын көбү белгилегендей, өлкө боюнча сапаттуу изилдөөлөрдүн жетишсиздиги заманбап тренддерди түшүнүүгө, аудиториянын талаптарына жана каалоолоруна, ошондой эле жеке жана коомдук жалпыга маалымдоо каражаттардын маалыматтык саясатына таасир этет.