«Медиа жана социалдык инновациялар лабораториясы»

Жыл сайын Тажикстандан, Казакстандан жана Кыргызстандан медиа, БӨУ жана IT-индустриянын өкүлдөрү «Медиа жана социалдык инновациялар лабораториясына» катышуу үчүн чакырылат.

Бул социалдык көйгөйлөр жөнүндө жаңыча айтып берүүгө, алардын чечүү үчүн коомчулукту тартууга, социалдык демилгелерди ишке ашыруу үчүн заманбап аспаптарды жаратууга уникалдуу мүмкүнчүлүк жаралат.

Интерньюс шайлоо жөнүндөгү мултимедиялык контенттин өндүрүшүн колдоду

ТРК «Ынтымак” жана 24.kg сайтты кыргыз, өзбөк, англис тилдерде даярдаган видеоинфографика,микровидео, лонгрид, интерактивдуу онлайн сүрөтчөмолөрдү, тесттерди жана сурамжылоорду менен серияны даярдашкан. Мултимедиялык материалдардын мазмуну жарандарыбыздын шайлоо укуктар жөнүндө билим...

Кененирээк
Датасы: 26 сентября 17