«Назар»

Ар бир программа Казакстан жана Тажикстандан актуалдуу жаңылыктарды камтыган, Кыргызстандын түштүктөгү калкы үчүн маанилүү болгон актуалдуу саясий, социалдык же экономикалык темага басым кылат. Андан тышкары «Назар» программасы ар түрдүү кесипкөй маалымат жана саясий көз караштар менен камсыз кылуу максатында эксперттердин тобу, жергиликтүү бийлик органдары, жарандык коомдун активистттери, медиа өкүлдөрү, бизнесмендер менен актуалдуу суроолорду талкулоону камтыйт.