Пиплметрия

Кыргызстандагы Интерньюс USAID колдоосунда “Индустриялык медиакомитет” бирикмеси менен өнөктөштүктө телеаудиториянын туруктуу өлчөөсүн кийрүү боюнча иш жүргүзүп келет.

Пиплметрия өлкө тургундарынын медиа артыкчылыктарын талдоодо, өлкө ичиндеги медиа рыноктун өнүгүүсүндө, жана ошондой эле колдонуучулардын – телеканалдардын, жарнак берүүчүлөрдүн жана жарнак агенттиктеринин чечим чыгаруусу үчүн практикалык маалыматты туруктуу алуусунда маанилүү келет.

Пиплметрикалык өлчөмдөргө ылайык колдонуучулар телепрограммалардын учурдагы рейтингинен, КР телеканалдарынын күнүмдүк жана апталык аудиториясынын орточо көлөмүнөн, анын үлүштүк бөлүштүрүлүүсүнөн кабар алышып, ошондой эле жынысы, жаш курагы, киреше деңгээли ж. у. с. негизги көрсөткүчтөрдүн алкагында максаттуу аудиториянын сүрөтүн ала алышмакчы.

Кыргызстанда Nielsen компаниясы санариптик телеаудиториянын көлөмүн өлчөө боюнча долбоорун баштады

Бишкек, 2020-жыл 30-январь.  “Индустриалдык медиакомитет” Ассоциациясы,  Nielsen Admosphere жана Intergras Technology эл аралык консорциумунун өкулдөрү Кыргызстандагы телевизиондук аудиторияны пиплметрлердин жардамы менен туруктуу санариптик негизде өлчөө долбоорунун жыйынтыктарына арналган бет...

Кененирээк
Датасы: 30 января 20

Телерынок Кыргызстана: в ожидании пиплметрии

<img class="alignleft size-full wp-image-18226" src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2019/10/media-kiev.jpg" alt="" width="1280" height="510" data-mce-src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2019/10/media-kiev.jpg" /><strong>Международный медиафорум <a href="https://kyivmediaweek.com/uk/" data-mce-href="https://kyivmediaweek.com/uk/">KYIV MEDIA WEEK</a>, прошедший в середине сентября в Киеве, традиционно уделяет внимание не только мировому рынку, но...

Кененирээк
Датасы: 23 октября 19

Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» приглашает новых членов

<img class="wp-image-17084 alignright" src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2019/01/tele.png" alt="" width="388" height="258" data-mce-src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2019/01/tele.png" /><strong>По решению общего собрания для всех членов ассоциации «Индустриальный медиакомитет», вступивших после 1 марта 2019 года, предусматривается коэффициент, повышающий стоимость участия...

Кененирээк
Датасы: 15 февраля 19

Проект по измерению телевизионной аудитории стартует в Кыргызстане

<br /><img class="aligncenter wp-image-17084" src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2019/01/tele.png" alt="" width="548" height="364" data-mce-src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2019/01/tele.png" /><strong>Медиаиндустрия в КР в ожидании прорыва в связи с внедрением электронной системы измерения телевизионной аудитории в стране.</strong>Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» провела...

Кененирээк
Датасы: 5 февраля 19

Презентация победителя тендера по пиплметрии пройдет в Бишкеке

<img class="aligncenter wp-image-17084" src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2019/01/tele.png" alt="" width="694" height="461" data-mce-src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2019/01/tele.png" /><strong>Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» приглашает 31 января на презентацию консорциума </strong><strong>Nielsen</strong> <strong>Admosphere</strong><strong> – </strong><strong>INTEGRAS</strong><strong>.</strong>Эта компания стала победителем в тендере по закупке услуг...

Кененирээк
Датасы: 29 января 19

Определились победители тендера по пиплметрии в Кыргызстане

<strong><img class="aligncenter size-full wp-image-16232" src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2018/05/Snimok-ekrana-2017-12-05-v-15.33.26.png" alt="" width="992" height="659" data-mce-src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2018/05/Snimok-ekrana-2017-12-05-v-15.33.26.png" /></strong><strong>Ассоциация «Индустриальный медиакомитет» при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (</strong><strong>USAID</strong><strong>) и Представительства Интерньюс в Кыргызстане объявляет о результатах...

Кененирээк
Датасы: 23 января 19

Обновлено. Объявляется тендер на поставку услуг измерения телевизионной аудитории

<img class="size-medium wp-image-16232 alignright" src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2018/05/Snimok-ekrana-2017-12-05-v-15.33.26-300x199.png" alt="" width="300" height="199" data-mce-src="http://157.230.24.116/wp-content/uploads/2018/05/Snimok-ekrana-2017-12-05-v-15.33.26-300x199.png" /><strong>Интерньюс приглашает заинтересованные компании для участия в международном тендере на поставку услуг измерения телевизионной аудитории в Кыргызской Республике посредством пиплметров.</strong>Ассоциация...

Кененирээк
Датасы: 25 октября 18