24.kg редакциядагы дата боюнча стипендиаттарынын Бишкектеги трнспорттук кыймылды анализдеп көрсөтүштү

Бул материал датаө стипендиаттраы жана Peshcom демилгеси менен биргеликте даярдалды.

 

 

 

 

 

 

 "Окшош айдоочулар: эмне үчүн өзүмчүлдүк Бишкектеги кыймылды токтотот" 

толукча окуса болот  
Бөлүшүү