DREAM: ТЕЛЕ ЖАНА РАДИОПРОГРАММАЛАРДЫ ӨНДҮРҮҮГӨ ТЕНДЕР ЖАРЫЯЛАНАТ

Жаштарды өнүктүрүү институту улуттук жана аймактык деңгээлдеги маданият жана диний аралык диалог курууда радикалдуу көз караштарды алдын алууга арналган телерадио көрсөтүүлөрдү өндүрүүгө тендер жарыялайт жана кызыктар тараптарды тендерге катышууга чакырат.

Жаштарды өнүктүрүү институту Кыргызстандагы алдынкы жаштар уюмдарынын бири. Ал өз ишмердүүлүгүн 2010-жылдын ноябрь айынан баштап улантып келет. Чечим кабыл алуу процесстеринде жаштардын катышуусун көбөйтүү, жаштардын дараметин жогорулатуу, мамлекеттик жана эл аралык уюмдар менен болгон кызматташтыкта жаштардын талаптары жана керектөөлөрүнүн канааттануусу Институттун негизги багыттары болуп саналат.

Жаштарды өнүктүрүү институту ЕС, DVV International, Youth of Osh жана CRISP уюмдары менен тыгыз өнөктөштүк жана кызматташтык мамиледе DREAM долбоорун ишке ашырууда.

Долбоордук максаты: радикалдуу жана экстремисттик көз караштарды алдын алууда жаштардын дараметин чыңдоо. Ал үчүн улуттук жана аймактык деңгээлде маданият жана диний аралык коомдук диалогдорду курууда жаштар жана жаштар коомунун мүмкүнчүлүктөрүн туруктуу платформаларды колдонуу менен арттыруу.

Долбоордун чегинде Кыргыз Республикасында радикализм жана экстремизмди алдын алууга багытталган коомдук диалогдордун өнүүсү жана жаштардын дараметин жогорулатуу телевизиондук жана радиопрограммалардын серияларын өнүктүрүү зарыл. Медиа продукт КРдагы  диний саясат жөнүндөгү мамлекеттик концепциянын чечимин аткарууга багытталуусу керек.

Долбоор жөнүндө кененирээк маалыматты төмөнкү шилтемеден алууга болот: http://www.dr.kg/ru/projects/dream

Күтүлүүчү жыйынтык: теле жана радиопродукт жаштар топторунун талаптары жана ошондой эле алардын тил өзгөчөлүгүн эске алуу менен бирге оригиналдуу, жеткиликтүү жана маңыздуу болушу шарт. Жарандарды конструктивдүү диалогго чакыруучу болушу абзел.

Долбоор боюнча ар бири 30 минуттан болгон 13 телекөрсөтүү жана ар бири 15 минуттан болгон 26 радиопрограмма өндүрүү пландалат. Продукт кыргыз жана орус тилдеринде болушу керек. Тендерге катышуу арызын ар бир медиапродуктка өзүнчө же телерадиокөрсөтүүлөрдү бириктирүү менен чогуу берүүгө болот.

Талаптар:

  • Долбоорду аткаруучулар жаштардын катышуусу менен болгон маалыматтык-аналитикалык телерадиопрограммаларды өндүрүүдө беш жылдан кем эмес тажрыйбасы болушу зарыл (катышуу арызында аткарылган бир-эки ишти көрсөтүүңүздү же YouTube каналына шилтеме жөнөтүп коюңузду суранабыз);
  • Долбоорду аткаруучулар жаңы мультимедиалык форматтарды колдонуу менен долбоордун маселелерине оригиналдуу жана чыгармачыл түрдө мамиле жасоо керек;
  • Аткаруучулар глобалдуу торчодо жана социалдык тармактарда өзүнүн медиапродукциясын илгерилөөдө тажрыйбасы болушу керек;
  • Телерадиокөрсөтүүлөрдү өндүрүүдө аткаруучулар дипломатиялуу жана ийкем болуу менен башка адамдардын көз карашын урматтоого тийиш;
  • Кыргыз жана орус тилдеринде эркин окуп, жаза билиши керек;
  • Кыска убакыт ичинде сапаттуу продукт өндүрүүнү билиши керек;
  • Аткаруучулар көп сандагы адамдарды координациялоодо, ар түрдүү булактардан маалыматтарды топтоодо  жана ошондой эле ар түрдүү коомдордо иштөөдө тажрыйбасы болушу керек.

Болочок телерадиокөрсөтүүлөрдүн сценарийлери сөзсүз түрдө долбоордун медиа консультанты жана DREAM долбоорунун Көзөмөлдөө комитетинин ырастоосунан өтүүсү керек.

Жаштарды өнүктүрүү институту болочок телерадиокөрсөтүүлөргө катышууга эксперттерди тартуу маселесинде көмөк көрсөтөт.

Аткаруучулар Чүй, Талас, Нарын жана Иссык-Көл аймактарында телерадиопрограммалардын эфирде чагылдыруусу менен байланышкан суроолорду өз мойнуна алуусу керек. Ошондой эле тастыкталган медиапродуктту өзүнүн социалдык тармактарындагы платформаларда жана YouTube каналында жайгаштыруу милдетин алат.

Катышуу арызында өндүрүлүүчү телерадиокөрсөтүүлөрдүн концепциялары толук жана так түрдө жазылып, бюджет деталдуу түрдө бардык баалар жана мүмкүн болгон сарпталуулар менен көрсөтүлүшү керек. Ошондой эле аткаруучу топтун ар бир мүчөүнүн резюмеси арызга тиркелиши керек.

Эскертүү: жабдууларды сатып алуу, эфирдик убакыттын баасы, эксперттин кызматтары, кеңсенин акысы жана студияны жасалгалоого кеткен сарпттоолор каржыланбайт.

Эң соңку катышуу арызы 2017-жылдын 20-октябрь күнү саат 17.00гө чейин кабыл алынат. Бардык арыздардын жооптору расмий түрдө 30-октябрдан 3-ноябрь аралыгында өтүнмө ээлерине жөнөтүлөт.

Катышуу арыздары мөөр коюлуп, жабык түрдө Жаштарды өнүктүрүү институтунун кеңсесине төмөнкү дарек боюнча жөнөтүлүшү керек: Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 402, (Исанова көчөсүнүн кесилишинде, “СуперKG” газетасынын редакциясынын жанында) же төмөнкү электрондук почта аркылуу: [email protected].

Эгерде сизде суроолор пайда болсо, долбоордун координатору Ажара Касмалиева менен төмөнкү даректен байланышыңызды суранабыз: [email protected]

   
Бөлүшүү