Жаңырткан: Ачык сынак жарыялоо

 Бишкек, Кыргызстан

 

Медиалардын көз-карандысыздыгын колдоо боюнча демилге” (Media-K)

долбоорунун алкагында

 

Жалпыга маалымдоо каражаттары жана онлайн редакциялар үчүн институционалдык гранттарга өтүнмө каттар кабыл алынат. 

Тапшыруунун акыркы убактысы: 2018 жыл, 15чи январь саат 16:00гө чейин

Кыргыз Республикасындагы ЖМКлар жана интернет редакциялар үчүн ачык

 

Интерньюс жеке же коомдук электрондук ЖМКларды жана онлайн медиалар өз медиа компанияларын Атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн күчөтүү жана колдоо алуу үчүн өтүнмө кат берүүгө чакырат

 

Бул колдоо Медиа-К долбоорнуун алкагында, АКШнын Эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин (USAID) жана FHI360 уюму менен өнөктөштүктө каржыланат.

 

Медиа-К долбоорунун алкагында Интерньюс өнөктөштөрдү төмонкү багыттар боюнча кодоого даяр:

- аудиторияны изилдөөнүн жыйынтыктарын натыйжалуу пайдалануу боюнча

 

- стратегиялык өнүгүү планын иштеп чыгуусу жана аткаруусу боюнча

 

- жарандык коомдун катышуусунун кеңейтүү жана тен салмактуу маалыматтарга жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүү үчүн санариптик контентин өндүрүшүнө жана түрдүү инновациялык форматтарды колдонуу боюнча жардам берет.

 

Негизги беш өнөктөш биринчи жылга ачык сынактан тандалып алынат.

 

Тандалган негизги өнөктөштөр жылдын аягында ийгиликтуу натыйжаларды көрсөтө алса   өздорүнүн стратегиялык өнүгүү пландарын ишке ашырууга кенейтилген жардам алышат. Натыйжалардын өсүшүү мониторинг менен баамдоонун негизинде бааланат.

 

Интерньюстун ошол пландардын ишке ашыруу үчүн болгон салымы консультациялар, ЖМК бизнес иш аракеттеринин тренингтерин, онлайн медиа контенттерин чыгаруу менен болот.

 

Ошондой эле Интерньюс керектүү жабдууларды сатып алуусун, актуалдуу контенттин өндүрүшүн жана ачык маалыматтар негизинде даярдаган публикацияларын чыгаруусун кошумча түрүндө каржылайт.

Долбоор алкагында биринчи жылдын ичинде Интерньюс негизги   өнөктөштөргө төмөнкү багыттарда колдоо көрсөтөт:

 

 1. Интерньюс негизги беш өнөктөштү телеаудиторияны изилдөө маалыматтары менен камсыз кылат (М-Вектор, Волна-8). Бул медиа изилдөө өнөктөш ЖМКлардын жетишкендиктеринин өсүшүнун баамдоосуна негиз болот.

 

 1. Жарнак кирешелерди көбөйтүү үчүн тиешелүү чараларды ишке ашыруу

(индивидуалдуу кенеш берүү жана жарнак тармагы менен кызматташуусуна консультациялык колдоо, нативдик жарнакты көбөйтүү, демөөрчүлүк/жарнактык пакеттердин бааларынын түзүлүшүн иштеп чыгуусуна көмөк көрсөтүү, жарнак берүүчүлөр менен натыйжалуу иштөө үчүн телеаудиторияны изилдөө жана анын  өлчөмү боюнча маалыматтарды пайдалануу)

 

 1. Ар кандай медиа платформаларга жараша өндүрүлгөн контенттердин сапатын жана көлөмүн жакшыртууга арналган ыкмалар жөнүндө негизги  өнөктөштөр менен тренингтерди өткөрүү

 

 1. Укук маселелери, бизнес-процесстерди жакшыртуу,конвергенттуу контентти жаратуу боюнча консультация алышат.

 

 1. Конвергенттик өндүрүм чыгаруу үчүн программалык камсыздоону жана техникалык жабдууну сатып алууга кошумча каржылоо.

Тартуу жумуш процесстерди, видеомонтажды жана редакциялоону оптимизациялоо.

 

Ар бир өнөктөш үчүн жылдык гранттык бюжет: 25 мин - 50 мин АКШ долларга чейин

 

Бул грант көмөгун алууга Кыргыз Республикасында каттоодон өткөн жеке жана коомдук ЖМКлар жана онлайн медиалар талапкер боло алат. Алар кыргыз же орус тилинде иштеген, же көп тилдүү ЖМКлар жана ар кандай платформаларды колдоонуп турган ТВ, радио, басма сөз медиалары, Интернет – басылмалары.

 

Негизги өнөктөштөр төмөнкү критерийлери менен тандалат:

 

Баалоо критерийлери:

 

Көз караш жана стандарттар

 

 

- “Медиа – К” долбоору тарабынан колдоо алуу үчүн медианын келечектеги өнүктүруусун так көрүүсү жана 2018-2020 жылдарга “Медиа–К” тарабынан колдоо алуучу жерлери аныкталган стратегиялык өнүгүү планын сунуштоо.

 

- 2018 жылга түзүлгөн иш-аракеттер планын жана ошол планды ишке ашыруу учун өз-каражаттарын камтыган бюджетин, ошондой эле телекомпаниялар үчүн телеберүүлөрдүн программасын көрсөтүүсү зарыл.

 

- Көз-карандысыз редакциялык саясаты.

 

- Кесипкөйлүк стандарттарга жана журналисттик этикага болгон умтулуунун далилдери( мисалдарды материалдар менен кошуп жибергиле).

 

Кадр жана кесипкөйлүк дарамети

 

- Кесипкөй жана толук топтолгон команда

 

- Журналисттик стандарттарды жана этикалык нормаларды жогорку денгээлде үзгүлтүксүз сактоо, жана кесипкөйлүк, корпоративдик баалуулуктар

 

- Жогорку сапаттагы санариптик контенттерди иштеп чыгууга жана өндүрүүгө инвестицияларды жумшоого даяр болушу (Стратегиялык өнүктүрүү планынын бюджетинин ичинде өнөктөштөн өз каражатарын бөлүү тууралуу милдеттенме каттын негизинде)  

 

- Бизнес менеджмент, маркетинг, сатуулар, аудиторияны изилдөө багыттары боюнча активтүү жана кубаттуу иштөөгө мотивациялоо

 

- Кесипкөй жааматынын ар түрдүүлүгүн колдоо (ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарды жана эл арасындагы түрдүү этикалык, диний жана маданий көз карашка ээ болгон өкүлдөрүн ишке алуу)

 

- Инновациялык чечимдерге ачыктыгынын айкындыгы, аны стратегиялык өнуктүрүү планынын долбоорунда көрсөтүү зарыл

 

- Консультанттар үчүн узак мөөнөттүү убакыт жана материалдык ресурстарды бөлүштүрүүгө мүмкүнчүлүгү

 

- Азыркы аудиторияны аныктап билүү жана максаттуу аудиториянын өзгөчө сегменттерине тийиштүү стратегияга ээ болуш керек

 

Каржылык жана техникалык мүмкүнчүлүктөр

 

 • Техникалык жабдуу, каржылык жана менеджмент боюнча дараметинин күчтүүлүгүн көрсөтүү: Медиа жана ЖМКлар атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн, акыры үч жылдык каржылоо документтеринин негизде, каражат туруктуулугун көрсөтүшү керек

 

 • (каржылоо отчету, баланс отчету, капиталдын түзүлүшү боюнча отчету, кирешелер жана чыгымдар боюнча маалымкат) эгерде болсо аудитордук текшерүүнү жыйынтыгын, гранттык баяндаманы, өндүрүлгөн жана сатылып алынган контенттин көлөмү бюджеттик көрсөтүүлөрдө, колдонулуп жаткан

жабдуулардын жана программалык камсыздоолордун тизмесин.

 

- Гранттын суммасынан 20-50 пайызына чейин жеткен өз салымын кошооруна даярдыгын көрсөтүү.

 

- Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтүндө жыл сайын электрондук аудитория өлчөө системасына 10 пайыздан кем эмес акчалай төгүм кошуу

 

- «Индустриалдык Медиа комитет Ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесине мүчө катары кирүү

 

 

Онлайн иш - аракеттер

 

- Онлайн катышуу жана SMM;

 

- бир нече медиаплатформаларга ээ болгондор, мултимедиалык чагылдыруулардын портфолиосун көрсөтүү;

 

- Конвергенттик медиа контентти өндүрүүгө мүмкүнчүлүгү барлар.

 

 

Керектуу документтердин тизмеси:

 

 • Толтурулган өтүнмө каты (форманы бул жерден жүктөгүлө);

 

 • 2018-2020 жылдарынын стратегиялык өнүгүү планынын долбоору. Ошол пландын алкагында долбоордун максаттары, кадр жана башка каражаттар жөнүндө маалыматтар, ошондой эле өз төлөмүнүн түзүлүшү жана суммасы жөнүндө маалыматтар;

 

 • 2018 жылдын Иш - аракеттер планы жана бюджет долбоору (форманы бул жерден жүктөгулө, өзүнчө файл болуп тиркелет);

 

 • Телеберүүлордун программасы (эгерде мүмкун болсо);

 

 • ЖМКнынКыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде мамлекеттик катталгандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү, электрондук ТВ радио, ЖМК үчүн берилген лицензиянын көчүрмөсү;

 

 • Баалуу басылмалардын жана баяндамалардын портфолио же тиркемеси;

 

 • Долбоордун негизги катышуучуларынын резюмелери;

 

 • Акырыкы үч жылдын каржылоо документтеринин пакети (каржылоо отчету, баланс отчету, капиталдын түзүлүшү боюнча отчету, кирешелер жана чыгымдар боюнча маалымкат) эгерде болсо аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы;

 

 • Гранттык тарыхы (бар болсо);

 

 • Өндүрүлгөн жана сатылып алынган контенттин көлөмү 2017 жылдагы беренелерде жана бюджеттик көрсөтүүлөрдө;

 

 • Колдонулуп жаткан жабдуулардын жана программалык камсыздоолордун тизмеси;

 

 • Азыркы жана мурдагы өнөктөштөрдүн байланыштарына шилтемелер.

 

Өтүнмө берүү боюнча нускама

 

Кызыккан ЖМКлар даярдалган документтерди Google drive аркылуу жүктөп, Интерньюс кызматкелерине ачык кирүүгө мүмкүнчүлүгүн бериш керек.

 

Жүктөлгөн документтердин шилтемелерин [email protected]

дарегине Поддержка ключевых партнеров MEDIA-К” белгиси менен жибергиле.

 

Кошумча маалымат үчүн жана тиешелүү суроолоруңуз бар болсо, [email protected] электрондук дареги аркылуу же +996 312 98 68 80 номуру менен Нарынбек Сариев менен байланышса болот.

Келечек өнөктөштөрү үчүн өтүнмө берүү боюнча маалымат жыйыны 9чи январда күнү саат 10до Кыргызстандагы Интерньюс кеңседе өтөт. Дарегибиз:

Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү,115/1 , "Асыл -Таш" бизнес -борбору, 11-чи кабат (кирүү Гогол көчөсүнөн) 

 

 

 

 
Бөлүшүү