Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү "Медиастажер" программасын баштады

 

 

"Медиа-К" долбоору өз базасында стажерлорду жана жаңыдан ишмердүүлүгүн баштап жаткан  журналисттерди окутуп-үйрөтө турган редакцияларды колдойт.

Программада  сынак боюнча тандалып алынган стажерлорго  ошондой эле өлкөнүн ар кайсы аймактарынан жети ЖМКнын  редактор-менторлоруна финансылык жана окутуу колдоосу каралган.

 

Программанын максатына жараша: биз жаңы кадрларды тарбиялап, жаңы журналисттер менен иштөөгө даяр болгон, ошондой эле аларга кыргыз жана орус тилдериндеги сапаттуу, актуалдуу, социалдык-маанилүү контент түзүүгө жардам берген редакцияларды колдогубуз келет.

 

Редакциялар кантип колдоого алынат:

 

Өтүнмө ээлеринин арасынан тандалып алынган редакциялар кыргыз жана орус тилдеринде сапаттуу материалдарды түзүүгө редактор-менторлордун жана стажерлордун эмгегине акы төлөө үчүн жарым жылдын ичинде ай сайын каржылык колдоо алат.  Ошондой эле Интерньюс командасынан кеңеш берүү  жардамы каралган. Долбоордун аралыгында  материалдарды чыгарууга жана менторлор менен иштөөгө өзгөчө көзөмөл камсыз кылынат. 

 

Программанын мөөнөтү: 2021 - жылдын декабрынан 2022-жылдын июлуна чейин.

Ким катыша алат? 

Сынакка менчигинин түрүнө карабастан Кыргыз Республикасынын аймагында катталган  баардык ЖМК жана онлайн-редакциялар  катыша алат.

 

Ким окутат?

Редакторлор-менторлор күнүмдүк редакциясындагы милдеттеринен  ажыратылбастан 6 айдын ичинде тандалган медиастажерлорду  кесиптик көндүмдөргө үйрөтүшөт. Редактор-менторлор Интерньюстун атайын окутуусунан өтүшөт. Алар медиатренер жана редактор  жөндөмдүүлүктөрүн алышып журналистикада өз жолун жаңы баштаган жаш кесиптештери менен иштөөгө даяр болушат.

 

Кантип катышса болот?

Конкурска катышуу үчүн ушул жылдын 12-декабры саат  23:50 гө чейин анкетаны толтуруу керек.     

 

ӨТҮНМӨНҮН ФОРМАСЫ

 

Формага  төмөндөгүлөрдү жүктөө керек:

  • "Медиастажер" программасына катышууга муктаждыктарды жана даярдыгын баяндаган жетекчиликтин мотивациялык каты;
  • Жаңыдан баштаган журналист "Медиастажер" программасынан өтө турган бөлүмдү же редакцияны сүрөттөп бериши керек, ошондой эле  редакция стажер-талапкерди өзү тандайт. 
  • Редактор-ментордун бир позициясына талапкерлердин резюмеси; редактор-менторду тандоо Интерньюс менен бирдикте жүргүзүлөт;
  • Программадан өтүүгө редакторлордон жана журналист-талапкерлерден мотивациялык каттар жана резюме; 
  • ЖМКлардын жана онлайн редакциялардын уюштуруу документтери;

 

Өтүнмөдө жана шыктандыруу каттарында билдирүүчүлөр төмөндөгүлөрдү көрсөтүшү керек:

  • Акыркы үч жылдын аралыгында коомдук маанилүү журналисттик контент жаратуучу редакциялардын, бөлүмдөрдүн, же кызматтардын болушу;
  • Эки стажер үчүн менторлук кызмат көрсөтүүгө жана программага катышууга  даяр кесипкөй редактордун болуусу;
  • Алты айдын ичинде "Медиастажер" программасынан  өтүүгө кызыкдар жана аталган ЖМКда, ошол аймакта кесипти андан ары өнүктүрүүгө даяр болгон ишмердүүлүгүн жаңыдан баштап жаткан эки ылайыктуу журналист - талапкердин болушу;
  • Редакцияда "Медиастажер" программасынан  өтүү үчүн эки стажерду шарттар менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү (стол, компьютер, Интернет пайдалануу мүмкүнчүлүгү ж. б. жумушка керектүү шарттар);
  • Алты айлык программадан ийгиликтүү өтүү учурунда арыз ээсинин медиастажерлорду туруктуу ишке кабыл алууга даярдыгы.

 

Бардык суроолор менен Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн Тренинг-борбор жана  контент өндүрүү боюнча  координатору Элиме Джапаровага төмөнкү дарек боюнча кайрылса болот: [email protected]

 

«ММКнын көз карандысыздыгын колдоо демилгеси» (Медиа-К) долбоору USAID тарабынан каржыланат жана Интерньюс Кыргызстан менен  FHI360 уюмунун өнөктөштүгүндө ишке ашырылат. Долбоор  жалпыга маалымдоо каражаттарынын кесипкөйлүгүн жана көз карандысыздыгын жогорулатууга багытталган, ошону менен бирге  жарандарды тең салмактуу, объективдүү  жана коомдогу көйгөйлөрдү чече алган, ошондой эле коомдун  кызыкчылыктарын көздөгөн маалыматтар менен камсыздоого өбөлгө түзөт.

Бөлүшүү