"Медиа-К" социалдык жактан маанилүү контентти түзүү үчүн кинорежиссерлордон жана чыгармачыл топтордон өтүнмөлөрдү кабыл алат

 

Интерньюс уюмунун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн "Медиа-К" долбоору социалдык жактан маанилүү контентти түзүү үчүн сынак жарыялайт.

Маалымат өмүрдү куткарат деп эсептеген уюм катары биз өзгөчө топторду жана субмаданияттарды бөлүп кароо түшүнбөстүккө жана чыдамсыздыкка алып келет деген көз караштабыз.

Долбоордун максаты - түшүнбөстүктөрдүн мейкиндигин толтуруу, ар кандай топтордун ортосундагы ажырымды жана бөлүнүүнү азайтуу.

Долбоордун максаттары:

• • Аудиторияга ар кандай артформаларды алып келүү жана искусстводо мультимедиялык куралдарды колдонуу аркылуу искусствонун формалары менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын ортосунда көпүрө куруу;

• • Кыргызстандын алыскы жерлеринен азчылыктардын, жоголуп бараткан кесиптердин, чакан этностордун жана башка соцмаданий топтордун өкүлдөрүнүн үнүн жеткирүү.

 

Бул долбоордун алкагында даярдалган чыгармалар кеңири аудиторияга ылайык болушу керек.

Кыргыз тилиндеги контентти өндүрүү үчүн арыздар артыкчылыктуу болот.

 

   

Өтүнмөлөрдү төмөнкү лоттордун бирине тапшырса болот:

1. 1. Кыска метраждуу даректүү тасмалар

2. 2. Кыска метраждуу оюн тасмалар

3. 3. Башка чыгармачыл долбоорлор

 

Кыска документалдуу тасмалар

 

Ким өтүнмө бере алат?

Бул жанрда ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашырган кинорежиссерлор. Тажрыйбалуу кураторлору бар, жаш адистер кайрылса болот.

Арыздар уюмдардан жана жеке адамдардан кабыл алынат.

 

Контентке талаптар:

1. 1. Тасма төмөнкү тематикалардын бирин чагылдырышы керек:

• • Жоголуп бараткан кесиптер

• • Этнографиялык портрет

• • Чакан топторго жана субмаданияттарга каршы стигманын табиятын изилдөө

• • Жалгыздыкты изилдөө

• • Муундагы айырмачылыктар

• • Жарандык катышуу жана жарандык активдүүлүк

1. 2. Убактысы -20 мүнөттөн ашык эмес

1. 3. Ишке ашыруу мөөнөтү -2021 -жылдын ноябрынан 2022 -жылдын июль айына чейин

1. 4. Изилдөө жана маалыматтарды чогултуу

Бул контент үчүн карама-каршы көз караштарды алдын ала терең изилдөө жана Кыргызстан боюнча маалыматтарды чогултуу талап кылынат. Ушул тематика боюнча изилдөө жүргүзгөн уюмдар жана эксперттер менен кызматташуу колдоого алынат

1. 5. Даярдала турган продукциянын жалпы багытын эске алуу менен, ар кандай курактык топтордун тилине жана берүүсүнө дал келиңиз.

Бюджет

Бир тасмага 7500 доллар, салыктарды кошо эсептегенде.

Колдоого жалпы - 8 тасма алынат.

Контент гендердик, юридикалык, инклюзивдик жана психологиялык текшерүүдөн өтөт.

Өтүнмөнүн формасы бул жерде.

 

 

Кыска метраждуу оюн  тасмалар

 

Ким кайрыла алат?

Бул жанрда ийгиликтүү долбоорлорду ишке ашырган кинорежиссерлор.  Тажрыйбалуу кураторлору бар болсо, жаш адистер кайрылса болот.

Арыздар уюмдардан жана жеке адамдардан кабыл алынат.

 

Контентке талаптар:

 

  1. 1. Тасма төмөнкү темалардын бирин чагылдырышы керек:
  • • Үй -бүлөлүк зомбулуктун бардык түрлөрү;
  • • Ар кандай басмырлоо;
  • • Апатия, бөлүнүүчүлүк, үмүтсүздүк сыяктуу ар кандай абалдардын себептерин изилдөө, ошондой эле аны жеңүү жолдору;
  • • Коомдун өнүгүшүнө салым кошуу тууралуу, жарандык катышуу жана жарандык активдүүлүк;
  • • Айырмачылыктарга чыдамдуулук.
  1. 2. Убактысы- 20 мүнөттөн ашык эмес
  2. 3. Ишке ашыруу мөөнөтү- 2021 -жылдын ноябрынан баштап 2022 -жылдын июль айы чейин акыркы мөөнөт
  3. 4. Экспертиза -Изилдөө темасы жаатында иш алып барган уюмдар жана эксперттер менен милдеттүү  түрдө кызматташуу талап кылынат.
  4. 5. Материалдын кеңири массалык аудиторияга багытталганын эске алуу менен, ар кандай курактык топтордун тилине жана талабына дал келүү зарыл.

 

Анимациялык фильмдерге арыздар каралат.

 

Бюджет

Киного 10 000 АКШ доллары берилет, салыктарды кошкондо.

Колдоого алынган чыгармалардын саны - 6 тасма

Контент гендердик, юридикалык, инклюзивдик жана психологиялык текшерүүдөн өтөт.

   

Өтүнмөнүн формасы бул жерде.

   

Башка чыгармачылык долбоорлор

 

Кимдер өтүнмө бере алышат?

Заманбап искусство долбоорлорун ийгиликтүү жараткан чыгармачыл топтор.

Арыздар уюмдардан жана жеке адамдардан кабыл алынат.

 

Долбоорлорго талаптар

1. 1. Долбоорлор жалпыга маалымдоо каражаттары менен кызматташууну жана мультимедиялык куралдарды колдонууну камтышы керек;

2. 2. Социалдык жактан маанилүү болушу керек;

3. 3. Ишке ашыруу мөөнөтү 2021 -жылдын ноябрынан 2022 -жылдын июль айына чейин

 

Бюджет

Ар бир долбоорго 10,000 АКШ доллары берилет.

Колдоого жалпы – 2 долбоор алынат.

Өтүнмөнүн формасы бул жерде.

 

Тандоо критерийлери

Тандоо 100 баллдык система боюнча өтөт, мында (баллдардын максималдуу саны көрсөтүлөт):

1. 1. 40 упай сапаттуу аудиовизуалдык контентти түзүү тажрыйбасы үчүн берилет;

2. 2. Эл аралык сыйлыктар үчүн максимум 10 балл;

2.3. 20 потенциалдуу аудиторияны камтыганы үчүн;

2. 4. 30 упай идея жана социалдык баалуулук үчүн.

 

Арыздарды берүүнүн акыркы мөөнөтү 2021 -жылдын 28 -октябры, 18:00

 

 

 
Бул багыт негизги донор тарабынан каржылоо бекитилгенден кийин ишке ашырылат.
Бөлүшүү