“Медиа Диалог” долбоору Кыргызстандагы медиа уюмдарды колдоо боюнча гранттык программанын башталышын жарыялайт

Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен “Медиа Диалог” долбоорунун алкагында  Жергиликтүү Демократиянын Европалык Ассоциациясы (ALDA) Кыргызстандын медиа уюмдарын колдоо боюнча гранттык программанын башталышын жарыялайт.

 

Долбоордук сунуштар 2020 – жылдын 10 – май Бишкек убактысы боюнча саат 23:59га чейин гана кабыл алынат

 

 

 «Медиа Диалог» долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын медиа мейкиндигинде жигердүү иштеген  же тиешелүү контентти жаратуу аркылуу коомчулукка маалымат жеткирүү кампаниялары  менен эдвокаси кампанияларын иштеп чыгып жана ишке ашырып жаткан, консорциум тарабынан башкарылган  жана/же глобалдык трендтер менен эл аралык стандарттарга жараша медиа чөйрөнү реформалоого жана жаңылоого көмөктөшкөн иш-чараларды реалдуу жана виртуалдуу тармакта ишке ашырган медиа уюмдарга гранттык колдоо сунушталат.

Гранттык программаны ишке ашырууну Жергиликтүү Демократиянын Европалык Ассоциациясы (ALDA) жетектейт.

Долбоордук билдирмелер медиа уюмдардын өзүнөн, ошондой эле ал уюмдар жетектеген консорциумдардан кабыл алынат (мында, консорциумдун кызыкчылыгын көздөп, анын атынан билдирмени консорциумдун негизги өнөктөшү бере алат).

Гранттык программанын негизги багыттары

Долбоордук билдирмелердин кабыл алуунун негизги максаты – Кыргызстанда демократиялык медиа чөйрөнү бекемдөө, сапаттуу журналистиканы колдоп, илгерилөө жана медиа тармагындагы саясатты түзүүгө жардамдашуу.

Билдирмелерди кабыл алууда каралган конкреттүү маселелер: медиа уюмдарга сөз эркиндиги менен ой-пикирлердин эркин билдирилишин, кесипкөй журналистиканы, маалымат алуу мүмкүндүгүн жана эркин, демократиялык медиа чөйрөнүн башка элементтерин колдоп, аларды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн коомчулукка жеткирүү максатын көздөгөн эдвокаси кампанияларды өткөрүүгө көмөктөшүү.

Мындан тышкары бул маселелер эдвокаси иш-чараларын камтыйт. Алар төмөндөгү артыкчылыктарга ээ:

  • Мамлекеттик органдар менен алардын өкүлдөрүнүн тажрыйбасындага чектөөлөрдү азайтуу/жоюунун эсебинен, азыркы мыйзамда каралган ыкмалар аркылуу медиа уюмдар менен коомчулуктун маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу;
  • Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын ачыктыгы менен отчеттуулугун жакшыртуу;
  • Жалган маалымат менен анын ичинде коронавирустук инфекция COVID-19дун кесепетинен киргизилген өзгөчө абалга байланыштуу фейк жаңылыктар жана дезинформация менен күрөшүүгө өбөлгө түзгөн, ишеничтүү булактардан алынган, фактыларга жана такталган маалыматка таянган журналистиканы өнүктүрүү;
  • Кабыл алынган эл аралык нормаларга жараша так редакторлук стандарттарга дал келген контентти өндүрүү маданиятын калыптандыруу жана жайылтуу;
  • Коомдук мааниге ээ окуяларды же кризистерди, анын ичинде түрдүү жагдайдагы жооптуу мамлекеттик органдардын аракетин/жетишсиз аракетин (өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдерин кошкондо) илимий негизде чагылдыруу чараларын илгерилөө.

Аймактарда иштеп, кыргыз тилинде контент даярдаган талапкерлерден билдирмени көптөн-көп күтөбүз.

Талапкерлерди тандоо критерийлери

Долбоордук сунуштарды Кыргыз Республикасында катталып, иштеп жаткан медиа уюмдар (жалпыга маалымдоо каражаттары, интернет басылмалар, кесипкөй ассоциациялар менен биримдиктер, коммерциялык эмес уюмдар) жөнөтө алышат. Эгер сунушту консорциум жөнөтсө, анын негизги өнөктөшү жогоруда айтылган аныктамага төп келиши шарт.

Эгер консорциумдун алдыңкы өнөктөшү коммерциялык мекеме болсо, консорциумдун жок дегенде бир мүчөсү коммерциялык эмес уюм, медиа чөйрөдө же бул тармакка байланыштуу жаатта иш алып барган, кесипкөй ассоциация болушу зарыл. Бир уюм же консорциум бир гана билдирме жибере алат. Бир консорциумдун мүчөсү (башкы өнөктөшү болобу, башкы эмес болобу) калган мүчөлөрүнөн бөлүнүп, дагы бир сунуш киргизе албайт.

Бюджет жана каржылык талаптар

Долбоордук сунуштардын максималдуу бюджети 30 000 ЕВРОну түзөт. Ошол эле мезгилде, бюджет 15 000 ЕВРОдон кем болбошу керек. Консорциум атынан берилген билдирмелердин максималдуу бюджети 60 000 ЕВРОну түзөтИш маянасына деп бөлүнө турчу чыгымдар талап кылынган сумманын 20%нан ашпашы зарыл, ал эми жалпы институционалдык чыгымдар (кеңсенин ижара акысы, кеңсенин ишин алып баруу) бюджеттин 35%нан ашпашы шарт. Ал эми техникалык жабдуу сатып алууга каралган чыгымдар бюджеттин 30%нан көп болбоого тийиш, жана зарыл учурда грантты бөлүп берүү жана сатып алуу процедураларына тийиш келишимдин атайы жобосу менен жөнгө салынышы мүмкүн.

Кошумча каржы булактарын колдонуу кеңештелет, бирок бул шарт милдет эмес.

Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтүнө жараша грант бир нече траншка бөлүнүп берилет. Бюджеттин формасында (тиркемени караңыз) бөлүнгөн каражат кантип сарпталаары тууралуу так жанан кеңири маалымат берилиши зарыл. Долбоордук сунушта белгиленген иш-чараларга толук дал келген реалдуу чыгашаларды үлгүдө көрсөтүү кажет.

Долбоордун мөөнөтү жана билдирмелерди кабыл алуунун акыркы мөөнөтү

Долбоордун узактыгы талапкер тарабынан белгиленет, бирок аны ишке ашыруу мөөнөтү 6 айдан ашпашы керек.

Билдирмелерди жөнөтүүнүн акыркы мөөнөтү: 2020 – жылынын 10 – май, Бишкек убактысы боюнча саат 23:59

Долбоордук билдирмени тапшыруунун жол-жоболору

Сынактын талаптарына жараша [email protected] электрондук дарегине орус, кыргыз же англис тилинде толтурулган билдирменин формасы менен бюджеттин үлгүсүн жөнөтүлүшү керек (ылдыйдагы шилтемелерди басып жүктөп алыңыз):

Билдирме

Бюджеттин үлгүсү

Айрым талаалары толтурулбай калган билдирмелер каралбайт.

Керектүү көрүлгөн учурда Жергиликтүү Демократиянын Европалык Ассоциациясы (ALDA) толук маалыматка таянып грант бөлүп берүү чечимин кабыл алууга жардам бере турган кошумча документтерди талап кылышы мүмкүн. Кабыл алынган билдирмелер белгилеп кеткен шарттарга дал келбей калганда, форс-мажордук жагдай жаралганда, Европа Биримдиги колдоо көрсөтүүнү токтотуп салганда ALDA грант бөлүп берүүдөн баш тарта алат.

Жалпы маалымат

 «Медиа Диалог» долбоорунун максаты – медиа уюмдарды мамлекеттик органдар жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен диалогго тартуу менен улуттук медиа чөйрөсүн бекемдөө жана анын алкагында медиа чөйрөдөгү маселелерди талкуулап, аталган тармакты жөнгө салган нормативдик-укуктук базадагы демократиялык өзгөрүүлөрдү алдыга сүрөп, ошондой эле медиалардын кесипкөй артыкчылыктарын өркүндөтө алышат.

Долбоорду беш уюмдан турган консорциум ишке ашырат: Демократия үчүн Европалык өнөктөштүк (долбоорду жетектөөгө жооптуу), ARTICLE 19, Демократия үчүн Вестминстердик Фонд, Медиа Полиси Институту жана Жергиликтүү Демократиянын Европалык Ассоциациясы (ALDA).

Долбоор Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен ишке ашырылат.

Байланыш үчүн

Грант сынагына тиешелүү суроолор [email protected] электрондук дарегине жазуу түрүндө гана 6 – майга чейин кабыл алынат. Электрондук каттын «Тема» деген сапка «Грант сынагына тиешелүү суроолор» деп белгилеп коюңуз.

Булагы :

https://mediadialogue.kg/kg/subgrants-call-2020/

 
Бөлүшүү