Вакансия. Гранттар жана иш-чаралар боюнча координатор издеп жатабыз

Биз Европа Комиссиясы тарабынан каржыланган жана көз карандысыз медианы колдоого жана Борбордук Азияда медиасабаттуулукту жогорулатууга багытталган «Динамикалык чөйрө үчүн туруктуулук жана ар түрдүү маалымат менен өз ара аракеттенүү» (REVIVE) аймактык долбоору үчүн Кыргыз Республикасындагы гранттар жана иш-чаралар боюнча координатор издеп жатабыз.

 

Тыгыз иштешет: долбоорду каржылоо боюнча аймактагы адис менен, Интерньюстун Улуу Британия, Лондондогу башкы кеңсесиндеги гранттар боюнча координатор менен, Интерньюстун Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн директору менен.

 

Жайгашкан жери: Бишкек, Кыргыз Республикасы.

 

Жумуш ордун белгилөө: кеңседен иштөө

Болжолдуу башталышы: 2022-жылдын сентябры

Келишимдин түрү: белгиленген мөөнөт менен, 18 ай (узартылуу мүмкүнчүлүгү менен)

Иш менен камсыз болуу деңгээли: толук убакыт

Өтүнмө берүүнүн акыркы мөөнөтү: 2022-жылдын 12-сентябры саат 23:59га чейин.

 

Ролу жөнүндө:

Интерньюс Борбор Азиядагы көз карандысыз медианы колдоого жана медиасабаттуулукту жогорулатууга багытталган Европа Комиссиясы тарабынан каржыланган аймактык долбоорго Кыргыз Республикасындагы гранттар жана иш-чаралар боюнча координатор издеп жатат. Позиция Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында жайгашат.

Негизги милдеттери:

 • грант алуучуларды тандоо процессинде колдоо көрсөтөт;
 • карап чыгат жана зарыл болгон учурда гранттык бюджеттерди жана долбоордук сунуштарды жакшыртууну сунуштайт;
 • донорлордун жана Интерньюстун саясаттарына жана жол-жоболоруна ылайык тандалган грант алуучуларды комплекстүү текшерүүнү жүргүзөт;
 • субгранттык келишимдер үчүн бардык керектүү документтерди даярдайт;
 • субгранттык макулдашууларга ылайык келүү боюнча гранттык долбоорлордун циклине мониторинг жүргүзөт;
 • финансылык отчеттуулук боюнча консультация берүү үчүн грант алуучулар менен мезгил-мезгили менен жолугушууларды уюштурат;
 • субгранттарды берүүгө байланыштуу административдик процесстердин жана процедуралардын ырааттуу колдонулушун камсыздайт, анын ичинде келишимдердин, төлөмдөрдүн жана отчеттуулуктун сакталышын текшерүү, гранттарды жабуу;
 • субгранттык келишимдердин талаптарын сактоо боюнча грант алуучулардын потенциалын жогорулатат жана зарыл тренингдерди өткөрөт;
 • грант алуучулардын финансылык отчетторун жана тастыктоочу документтерди жергиликтүү мыйзамдарга, Интерньюстун жана донорлордун талаптарына шайкештигин текшерет;
 • долбоордун өлкөлүк жана аймактык иш-чараларын уюштурууда логистикалык колдоо көрсөтөт;
 • товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу үчүн зарыл документтерди Интерньюстун саясатына ылайык түзөт;
 • насаатчыларга, консультанттарга жана долбоордун катышуучуларына сапарларды уюштурууда колдоо көрсөтөт;
 • насаатчылардын, консультанттардын жана долбоордун катышуучуларынын иш сапар чыгымдарын, төлөмдөрүн которуулар боюнча отчетторду текшерет, түзөт, макулдашат;
 • Интерньюстун негизги баалуулуктарын түшүнгөнүн жана берилгендигин көрсөтөт;
 • негизги милдеттерге ылайык негиздүү түрдө талап кылынышы мүмкүн болгон башка милдеттерди аткарат.

Талапкерлерге коюлган талаптар:

Бул ишти ийгиликтүү аткаруу үчүн талапкер төмөндө көрсөтүлгөн көндүмдөргө жана билимге ээ болушу керек. Мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын негизги милдеттерин аткаруусуна шарт түзүү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүшү мүмкүн.

 • Жогорку билим жана тиешелүү иш стажы беш жылдан кем эмес.
 • Эл аралык донорлордун талаптарын жакшы билген бейөкмөт уюмдарга иш-чараларды уюштуруу жана гранттарды берүү боюнча жетиштүү тажрыйба.
 • Финансылык менеджмент, анын ичинде финансылык көзөмөл, бухгалтердик эсеп тармагында билим.
 • Мыкты уюштуруучулук жөндөм жана майда-чүйдөсүнө чейин кылдат көңүл буруу.
 • Командада жана биргелешкен чөйрөдө жакшы иштөө жөндөмдүүлүгүн көрсөтүү.
 • Кесипкөй жазуу жана оозеки коммуникация көндүмдөрү.
 • Компьютерди жана Microsoft Office, MS Excel программаларын колдоно билүү.
 • Көп тапшырмаларды аткаруу жана артыкчылыктарды өзгөртүү мүмкүнчүлүгү.
 • Түшүнүү жана ар кандай иш чөйрөлөрүндө натыйжалуу иштей билүү.
 • Тилдер: кыргыз жана орус тилдеринде эркин сүйлөө. Англис тилин билсе жакшы болот.

Резюмеңизди жана сиздин жөндөмүңүз жана тажрыйбаңыз жумушка коюлган талаптарга канчалык дал келгенин чагылдырган коштомо катты [email protected] дарегине жөнөтүңүз.

  ӨТУНМӨ ФОРМА   Суроолор бар болсо, [email protected] дарегине жөнөтүңүз.

Каттын темасында гранттар жана иш-чаралар боюнча координатордун кызмат ордуна деп көрсөтүңүз. 

 

Бөлүшүү