БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ MEDIA CAMP AWARD СЫНАГЫ ЖӨНҮНДӨ

Борбордук Азиядагы MediaCAMPAward журналистика сынагы USAIDдин колдоосу менен Internews тарабынан Борбордук Азиянын беш жылдык медиа программасынын (MediaCAMP) алкагында өткөрүлөт.

Быйыл, 2021-жылы, үчүнчү сынак өткөрүлөт. Биринчиси 2019-жылы Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында (бул тууралуу кененирээк маалымат - мында), экинчиси 2020-жылы онлайн-форматта өткөн.

     

Максаттар жана принциптер жөнүндө

 

Максаты - Борбордук Азиядагы таланттуу журналисттерди жана көзкарандысыз контент жаратуучуларды коомдук маанилүү окуяларды жана кубулуштарды чагылдыруусун колдоо. Сынак медиачөйрөнүн өнүгүшүнө өбөлгө түзөт, бул болсо региондогу коомчулуктун ар кандай өкүлдөрүн пикирин угууга мүмкүнчүлүк берет.

Сынак ачыктык, чынчылдык жана калыстык принциптеринде жүзөгө ашырылат.

Шарттар жөнүндө

 1. Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Өзбекстандын медиа чөйрөсүндө көзкарандысыз же мамлекеттик ЖМКда штаттык негизде же штаттан тышкары иштеген ар кандай журналист же автор сынактын катышуучусу боло алат. Сынакка материалды медиа же талапкердин өзү тапшыра алат. Сыйлык ЖМКга эмес, жеке журналистке /авторго же журналисттердин/авторлордун тобуна тапшырылат.

 

 1. Чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисти сынактын катышуучусу боло албайт, башкача айтканда, Борбордук Азия (Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан) өлкөлөрүнүн чегинен тышкары жерде катталган жана башкы кеңсеси жайгашкан болсо. Ошондой эле, мындай медиада жарыяланган материалдар кароого кабыл алынбайт.
 1. Гранттык же донордук каржылоо алган эмгектер, алардын даярдалышы учурунда материалдын мазмуна жана формасына олуттуу редактордук таасир болбосо, сынакка катышууга уруксат берилет. Материалдардын техникалык жана стилистикалык сапатын жакшыртуу максатында насаатчылык колдоо буга кирбейт.
 1. 2020-жылдын 1-июнунан 2021-жылдын 20-майына чейин даярдалган ар кандай форматтагы жана жанрдагы журналисттик материалдар кароого кабыл алынат (жалгыз гана чектөө - документалдык фильмдердин узактыгы 40 мүнөттөн ашпашы керек).

 

 

 1. Ар кандай эмгек бир жолу жана бир гана номинацияда тапшырылышы шарт.
 1. Бир эле ЖМК, же бир эле автор конкурска бир нече материалдарды тапшыра алат, бирок ар бир номинация үчүн бирден гана.
 1. Эмгектер ар кандай улуттук тилде (казак, кыргыз, тажик, түркмөн, өзбек) жана орус тилинде кабыл алынат. Сынактын жумушчу тили - орус тили. Сынактын регионалдык этабы үчүн материалдар которулат.
 1. Туура толтурулган өтүнмөлөр гана каралат. Алар электрондук түрдө тиешелүү формада жана жарыяда көрсөтүлгөн мөөнөттө кабыл алынат {жарыяга шилтеме}.
 1. Талапкерлерге өтүнмөнүн статусу жөнүндө жекече маалымат берилбейт.
 1. Финалисттерге (улуттук добуш берүү учурунда тандалып алынган сынактын катышуучуларына) кабар берилет жана алар Борбордук Азия медиафестивалына MediaCAMP Festке чакырылат. Сынактын жеңүүчүлөрүнө (жыйынтыктоочу добуш берүү учурунда регионалдык калыстар тобу тарабынан тандалып алынгандарга) статуэткалар, дипломдор жана белектер/сыйлыктар атайын MediaCAMP Fest салтанаты учурунда тапшырылат.

Номинациялар жөнүндө

 

Сынак алты номинацияда өткөрүлөт:

 

 1. "Түшүнүү мезгили"

Авторлор көйгөйлүү суроолорго жооп издеген материалдар үчүн номинация.

Талап кылынган материалдардын мүмкүн болгон темалары (каалаган форматта жана жанрда):

- коом менен бийликтин ортосундагы мамиле,

- улуттук иденттүүлүктү издөө/мамлекеттердин калыптанышы,

- улуттар аралык кызматташтык/улуттук сабырсыздык,

- жарандык активдүүлүк/коомдук алсыздык,

- жеке эркиндик/көзөмөл,

- мыйзамды сыйлоо/коррупция,

- экономикалык өнүгүү/жакырчылык,

- жаратылышты коргоо/экологиялык жоопкерсиздик.

Өтүнмө берүү.

 
 1. "Жеңүү учуру "

Турмуштук кыйынчылыктарды жеңген же башкаларга жардам берген адамдар жөнүндө материалдар үчүн номинация.

Жарыяланган материалдарда (каалаган форматта жана жанрда) төмөнкүлөр жөнүндө айтылса болот:

- физикалык (дене-бой) өзгөчөлүктөрүн жеңе алган каармандар жөнүндө,

- өз коомунда түшүнүксүз болуп калуудан коркуу сезимин жеңе алган каармандар жөнүндө,

- гендердик, улуттук, расалык көйгөйлөрдү чечүү жөнүндө,

- муктаж болгондорго жардам берген каармандар жөнүндө (ыктыярчылар, жаныбарларды коргоочулар ж.б.).

Өтүнмө берүү.

 

 1. "Жаратуу мезгили "

Ийгиликке жетишкен адамдар жөнүндөгү материалдар үчүн номинация.

Талап кылынган  эмгектердин (ар кандай жанрда жана форматта) каармандары төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

- жигердүү, ишкер, кайдыгер эмес, коомдун жыргалчылыгы үчүн товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү, жумуш орундарын түзгөн адамдар,

- илимди, искусствону, жаңы технологияларды өнүктүргөндөр.

Өтүнмө берүү.

 

 1. "Жаштардын доору"

Өз жолун эми гана баштаган жана мадиада эки жылдан ашык эмес иштегендер үчүн атайын номинация.

Талап кылынган материалдардын темасы, форматы жана жанры ар кандай болушу мүмкүн.

Өтүнмө берүү.

 
 1. “Жылдын темасы. Пандемия маалы"

Жылдын темасы үчүн материалдар сынактан сынакка өзгөрүп турат. 2021-жылы COVID-19га жана аны менен күрөшкөндөргө байланыштуу бардык нерселер.

Өтүнмө берүү.

 
 1. "Заман алаканга салгандай: сүрөттөр, карикатуралар, иллюстрациялар" атайын номинациясы

Замандын бир фотокадрдагы, карикатурадагы, инфографикадагы, коллаж же башка форматтагы картинадагы визуалдык көрүнүшү. Эмгек кайсы бир басылмада же коомдук аянтчада жарыялануусу шарт.

Көрсөтүлгөн мөөнөттө даярдалган жана жарыяланган визуалдык эмгектер гана кароого кабыл алынат. Материалдар: 1) техникалык критерийлерге жооп бериши керек, 2) сынактын маанайына жана темасына дал келиши керек. Бул номинацияга бир талапкер үчтөн ашык эмес эмгегин сунуштай алат.

 

Техникалык талаптар: сүрөттүн эң кичинекей жагы 1000 пикселден кем болбошу керек.

 

Уюштуруу комитети тарабынан белгиленген мөөнөттө MediaCAMP Fest фестивалынын сайтында добуш берүү жүргүзүлүп, жеңүүчүнү интернет-аудитория аныктайт. Ар бир адам өзү каалаган эмгек үчүн бир нече жолу, бирок бир IP даректен күнүнө бир жолу гана добуш бере алат.

 

Автор материалды добуш берүүгө жана сыйлыктарды тапшыруу салтанатында демонстрациялоого пайдалануу укугун берет.

 

Атайы сыйлыктар

Тандоонун жүрүшүндө калыстар тобу жогоруда көрсөтүлгөн номинацияларда жеңүүчү болбой калган, бирок эмгегин белгилөөгө татыктуу болгон журналисттерге/авторлорго колдоо көрсөтүү үчүн атайын сыйлыктарды аныктай алышат, мисалы: уникалдуу темасы, кызыктуу окуяларды таба билүүсү, мыкты көркөм чечими, эмгекти жаратууда көрсөткөн кайраттуулугу ж.б. үчүн.

 

Тандоо кандайча жүрөт

 

Сынак эки этапта өтөт:

1) улуттук деңгээлде - беш тандоо комиссиясы финалисттерди өз өлкөлөрүнөн тандап алышат (Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан), алар кийинки регионалдык турга өтүшөт;

2) регионалдык деңгээлде Борбордук Азиянын калыстар тобу ар бир номинация боюнча жеңүүчүлөрдү финалисттердин арасынан тандайт.

 

Улуттук деңгээлдеги тандоо комиссиялары ЖМКда, медиаменеджментте же башка коомдук маанилүү чөйрөдөгү кесипкөй адистерден так санда куралат. Ар бир өлкө боюнча тандоо комиссиясынын курамына Internewsтун бирден өкүлү кирет. Объективдүүлүк принцибин сактоо үчүн  баары тең Кызыкчылыктардын кагылышуусу саясатына кол коет.

Эгер сынак үчүн материал тандоо комиссиясынын мүчөсү иштеген басылмадан сунушталса, ал добуш берүүдөн карманат.

 

Сынактын жеңүүчүлөрүн аныктай турган Борбордук Азия калыстар тобуна ар бир өлкөдөн бирден же экиден өкүл – коомдук мааниси бар медиачөйрөдөн, ЖМКдан жана башка гуманитардык чөйрөлөрдүн белгилүү өкүлдөрүнүн арасынан тандалат. Сынакка эмгегин жөнөтүп, финалист болгон журналисттер иштеген редакциянын кызматкери же жетекчиси калыстар тобуна чакырылбайт.

Калыстар тобунун бардык мүчөлөрү да Кызыкчылыктар кагылышуусу саясатына кол коюшат.

Бөлүшүү