Мүмкүнчүлүктɵр

Internews өлкөлөр аралык командаларды Борбордук Азиядагы маанилүү маселелер боюнча аймактык кызматташууну бекемдөөгө өбөлгө түзө алган контентти өндүрүүгө грант алуу сынагына…

Интерньюс Кыргызстандын кесипкөй журналистика чөйрөсүндө жыл сайын өтүүчү “Умтулуу-2024” сынагына катышуу үчүн өтүнмөлөрдү кабыл алуу башталгандыгын жарыялайт. Сынактын максаты  Өлкөдөгү медиа мекеме кызматкерлеринин, журналисттердин жана кесипкөй журналисттик контенттердин авторлорунун кесипкөйлүгүн  алкоо, алардын аудитория…

Интерньюс Борбордук Азиядагы маанилүү окуяларды, алардын ичинде конфликттерди жана кризистерди объективдүү жана калыс чагылдырууну жакшыртууга багытталган регионалдык долбоорго эки кызматкерди…

Reuters Institute’нун журналисттер үчүн стипендиялык программасы – карьерасынын ортосуна жетип калган журналист-практиктер үчүн дүйнөдөгү алдыңкы программалардын бири болуп эсептелет. Программа…