Гранттар

Internews өлкөлөр аралык командаларды Борбордук Азиядагы маанилүү маселелер боюнча аймактык кызматташууну бекемдөөгө өбөлгө түзө алган контентти өндүрүүгө грант алуу сынагына…