Стипендиялар

Reuters Institute’нун журналисттер үчүн стипендиялык программасы – карьерасынын ортосуна жетип калган журналист-практиктер үчүн дүйнөдөгү алдыңкы программалардын бири болуп эсептелет. Программа…