Вакансиялар

Интерньюс Борбордук Азиядагы маанилүү окуяларды, алардын ичинде конфликттерди жана кризистерди объективдүү жана калыс чагылдырууну жакшыртууга багытталган регионалдык долбоорго эки кызматкерди…