Проекты

2022-жылдын сентябрынан тартып Интерньюс Кыргызстанда жана Тажикстанда аймактык APRICOT (Accountable Practices for Reporting Information on…

Миссия

Кыргыз Республикасындагы Интерньюстун иш алып баруусунун максаты –Кыргызстанда жергиликтүү калкты өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө өз убагында жана бейтарап маалымдай алган эркин, сапаттуу жана объективдүү журналистиканы өнүктүрүү.

 

Биз көз карандысыз маалымат сайттарына жана аймактык радиостанцияларга колдоо көрсөтүүдөн сырткары, кеңири улуттук аудитория үчүн сериал форматында коомдук маанидеги контентти чыгарууга көмөктөшүп келебиз.

 

Биз медианын инфратүзүмүн, маалыматты өндүрүү жана таркатуу аспаптарын жакшыртууга жардам берип, контент өндүрүүчүлөр менен аудиториянын медиасабаттуулугун арттырып келебиз. Адамдар маалыматты кайдан алышары, алган маалыматтарына ишенеби, ишенбейби, аны кантип талдашары жана башкалар менен бөлүшөрү, мунун баары биз үчүн өтө маанилүү.

 

Биздин стратегияда жети негизги багыт көрсөтүлгөн:

– Маалыматтардын ачыктыгы;

– Контенттин ар түрдүүлүгү жана контент өндүрүчүлөрдүн көптүгү;

– Так жана актуалдуу жаңылыктар жана маалымат;

– Мыйзам чыгаруучу жана жөнгө салуучу чөйрө;

– Жашап кеткенге жөндөмдүү бизнес моделдер;

– Кабардар жана кызыкдар жарандар;

– Маалымат өндүрүүчүлөрдүн жана аны керектөөчүлөрдүн коопсуздугу.

 

Наши проекты

ВСЕ

Блок событий

медиаорганизаций были вовлечены в активности
0
журналистов и производителей контента прошли обучение
0
единиц контента произведено при поддержке Интерньюс в КР
0
охват национальной и международной аудитории
0

Возможности

Мы предоставляем гранты, стипендии, техническую помощь помощь редакциям, журналистам и блогерам для создания качественного контента. 

Возможности

Мы предоставляем техническую помощь редакциям, проводит обучающие мероприятия по разным актуальным видам журналистской деятельности.

Возможности

Мы предоставляем техническую помощь редакциям, проводит обучающие мероприятия по разным актуальным видам журналистской деятельности.