Тендер. ЖМКнын жана бейөкмөт уюмдардын ортосундагы социалдык байланыштарды талдоону жүргүүзү талап кылынат

Толук маалымат орус тилинде таба алазсыздар.
Бөлүшүү