КРнын медиакоомчулугу депутаттарды жаңы Конституция долбоорун кайра чакырып алуусуна үндөйт

Кыргызстандын медиакоомчулугу жаңы Конституция долбоорунун редакциясы туурасында кыйла тынчсызданып келет.

Медиа полиси институтунун медиа эксперттери менен юристтери талкууга сунушталган Башкы мыйзам долбоорунун ченемдерин талдап чыгып, сөз эркиндигинин жана маалыматка жеткиликтин сунушталып жаткан конституциялык-укуктук жөнгө салуусу КРнын ратификацияланган эл аралык келишимдеринин алкагында өзүнө алган милдеттенмелерине туура келбейт деген жыйынтыкка келишти.

 

 

Берилген комментарийде жаңы Конституция долбоорунда негизги демократиялык принциптерди: басма сөз, сөз жана ой-пикирин билдирүү эркиндигин чектеген ченемдер сунушталып жаткандыгы баса белгиленди.

 

 

Башкы мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү процедураларын бузулушуна жана Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алуусунун кескин муктаждыгы туурасында негиздердин жоктугуна байланыштуу медиакоомчулук Жогорку Кеңеш депутаттарын долбоорду кайра чакырып алуусуна үндөйт.

 

 

Башкы мыйзамда камтылган жана да мамлекет жарыялаган демократиялашууга багыт алуусунун далили болгон айрым маанилүү адам укуктары жана аларды коргоо кепилдиктери жаңы долбоордо чагылдырылган эмес.

 

 

Бир катар өзүнчө ченемдери ачык эмес, көп маанилүү, өзүнө каршы келип, мазмуну боюнча маанисиз, укук колдонуучуга “кош стандарт” орнотууга мүмкүнчүлүк берип, өлкөдөгү жарандардын сөз жана ой-пикирин билдирүү эркиндине болгон укуктарына олуттуу залалын тийгизиши мүмкүн.

 

 

Медиакоомчулук өкүлдөрү Конституцияга өзгөртүү киргизүү долбоорунун сөз жана ой-пикир билдирүү эркиндигине тийиштүү өзүнчө беренелери боюнча мазмундуу комментарий даярдашты. Алар учурдагы Башкы мыйзамдагы жана башка ченемдик укуктук актылардагы келтирилген бир катар олуттуу буузуларга коомчулуктун көңүлүн буруп, Конституциянын жаңы редакция долбоорунун демилгечилерин аны артка чакырып, бул оор убакта коомчулуктун тынчын кетирбөөсүн сурайт.

 

 

Комментарийде белгиленди:

 

  • референдумду дайындоодогу конституцияга жат процедуралары;
  • Конституция долбоору эл аралык ченемдерге каршы келери;
  • Башкы мыйзам долбоору цензураны кийрип жаткандыгы;
  • жалган айтуу жана кемсинтүүгө кылмыш жазасынын алынгандыгы жоюлуп, адамды кемсинтүү үчүн куугунтуктоо кийрилип жаткандыгы.

 

Мындай олуттуу өзгөртүүлөрдүн кийрилишин сунуштаган эч бир аналитикалык изилдөөлөр жүргүзүлгөн эместиги такталды.

 

Конституциянын жаңы редакциясынын кабыл алынышынан берки он жылдан бери жарандар тарабынан бул сыяктуу сунуштар берилип, же нааразычылыктар орун алган эмес.

Жарандар мамлекеттик аткаминерлер же саясий ишмерлердин өз иш-милдеттерин ак ниеттүү аткарбашынан гана улам нааразы болуп келишкен. 

 

 

Бул учурда саясатчылар жана жогорку кызматтагы аткаминерлер, өздөрүнүн жогорку кызматка келүүсү менен эле коомдук, саясий талкуулардын жана ММКлар сын-пикиринин объектилери боло тургандыгы менен макул болушкандыгын баамдашы зарыл.  

 

КОММЕНТАРИЙДИН ТОЛУК ТЕКСТИ ОРУС  ТИЛИНДЕ.

Бөлүшүү