мыйзам

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) институту бир жыл мурда сунушталган «ЖМК жөнүндө» мыйзам долбооруна жана анын адам укуктары жана эркиндиктери тууралуу…