терме

“Билим айтыш” долбоорунун алкагында 17 акын терме жаратышты. Терме – бул кыргыз оозеки өнөрүндөгү музыкалдык-поэтикалык формадагы акыл-насаат ырлары. Бул бир…