Тэгдери менен жазуулар: язык кино

Кино тили боюнча курсу катышуучуларын жаңыча фильм жаратууга шыктандырды

Монтаждоо иштери.     Кыргызстандагы Интерньюс уюуму социалдык жактан маанилүү контент түзүү боюнча долбоордун алкагында кино тили интенсивдүү окутуу курсун аяктады. Курстун окутуучусу Илья Томашевич 20 катышуучуга күн сайын...

Кененирээк
Датасы: 28 апреля 2022