«Кыргызстанда шайлоо алдындагы дикурсунда кастык тили» аттуу изилдөөнүн презентациясы онлайн өтөт

2 декабря 20

Интерньюс редакторлор жана журналисттер үчүн «КРдагы шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили» аттуу изилдөөсүн презентациялоо менен эки сааттык вебинер өткөрмөкчү.

Ал 8-декабрда саат 16.00дөн 18.00гө чейин кыргыз тилине синхрондук котормосу менен өтөт.

БАдагы тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби КРдагы Интерньюстун «Медиа-К» долбоорунун колдоосунда шайлоо алдындагы тематикадагы талкууларда кастык тили жана троллингге мониторинг жүргүзүү, аларды документтештирүү, талдоо жана экспертизалоо боюнча бир катар изилдөөлөрдү жүргүздү.

«Кыргызстанда дагы шайлоо алдындагы дискурсунда кастык тили» аттуу катар чыгарылыш интернет-басылмалардан жана социалдык тармактардан тандалган онлайн-контентке көп ай бою жүргүзүлгөн көп тилдүү мониторинг менен талдоонун натыйжасы. Кыргызстандагы парламенттик шайлоо алдындагы дискурста  кастык тилинин (жек көрүүнүн) изилдөөсү 2020-жылдын сентябрь жана октябрь айларында кыргыз, орус, ошондой эле өзбек тилдеринде жүргүзүлдү.

    

 

Спикери

Инга Сикорская –Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектебинин  программалык директору.

Билим жетиктигинин чөйрөсү – оюн ачык билдирүү, кастык тилин изилдөө, медиадагы жана интернеттеги басмырлоо, экстремизмди жайылтууга каршы туруу, тынчтык жана чыр-чатак журналистикасы, жаңы медиа маданият жана коопсуздук, тренингдерди өткөрүү.

Конфликттик-сезимтал журналистика боюнча бир катар окуу китептеринин автору жана кошо автору, жамаат аралык мамилелердин коопсуздук маселелери жана тынчтык мезгилиндеги жана чатак маалындагы этникалык жана маданияттык көп түрдүүлүк маселелерин чагылдыруу боюнча курстардын иштеп чыгуучусу.

 

 

   
Бөлүшүү